ICP 1001

ICP 1001 - Internetowy Czas Pracy to niezależne urządzenie służące do rejestracji czasu pracy, z zainstalowanym systemem Linux OpenWrt oraz programem obsługiwanym przez przeglądarkę RCP Madar. Urządzenie pracuje niezależnie, co oznacza, że zapis wejść i wyjść odbywa się niezależnie od tego, czy jest podłączone do internetu, czy nie.

Każde wyjście lub wejście jest rejestrowane za pomocą kart zbliżeniowych typu Unique. Urządzenie umożliwia na jednym czytniku RFID rejestrację:
 1. wejść pracowników,
 2. wyjść pracowników,
 3. wejść / wyjść służbowych.
oraz tworzenie szeregu różnych zestawień.

Możliwości ICP 1001

Odczyt zapisów z urządzenia, sprawdzanie stanu obecności, dopisywanie pracowników czy rejestracja kart wymaga połączenia urządzenie z siecią lokalną i następuje przez przeglądarkę internetową.
 1. Możliwość kontroli dokładnego czasu pracy poszczególnych pracowników.
 2. Rejestracja wyjść służbowych.
 3. Rejestracja wyjść i wejść odbywa się na jednym czytniku RFID.
 4. Możliwość sporządzania wielu zestawień związanych z czasem pracy.
 5. Możliwość sprawdzania stanu obecności pracowników bez wychodzenia z domu (przez przeglądarkę internetową).

Zasada działania urządzenia

Każdy pracownik otrzymuje własną kartę RFID, za pomocą której rejestruje każde swoje przyjście bądź wyjście z pracy. Rejestracja przyjścia lub wyjścia jest realizowana za pomocą czytnika RFID. Numer karty RFID zostaje przypisany do konkretnego pracownika, dzięki czemu możliwa jest identyfikacja pracownika.

RFID (Radio frequency identification) jest to system kontroli przepływu w oparciu o zdalny (fale radiowe) odczyt i zapis danych z wykorzystaniem specjalnych układów elektronicznych. Więcej informacji o RFID

Czytnik zbliżeniowy RFID, który w momencie wykrycia pojawienia się w jego zasięgu karty RFID automatycznie ją odczytuje. Potwierdzane jest to mignięciem diody LED zielonej (przy wejściu) lub czerwonej (przy wyjściu).
Interfejs czytnika zbliżeniowego RFID: port Ethernet, co czyni go bardziej użytecznym niż interfejsu z portem szeregowym RS-232.

Możliwości programu

Baza pracowników

Urządzenie umożliwia rejestrację nie ograniczonej liczby pracowników. Każdemu pracownikowi przypisuje się kartę zbliżeniową, przy pomocy której każdy pracownik rejestruje swoje przyjście lub wyjście z pracy. Każda karta zbliżeniowa ma swój unikalny kod karty, który przypisuje się następnie pracownikowi. Dzięki takiemu powiązaniu (kodu karty z pracownikiem) możliwa jest rejestracja czasu pracy.

Zestawienia

Zestawienia dostępnie w ICP1001:
 • według pracownika - zestawienie przedstawia czas pracy w kolejnych dniach dla wybranego pracownika. Wydruk przedstawia m. in. godzinę przyjścia i wyjścia, czas pracy, godziny nocne przepracowane w kolejnych dniach oraz ilość godzin nadliczbowych,
 • wyjścia służbowe - zestawienie przedstawiające wyjścia służbowe w kolejnych dniach,
 • miesięcznie - wydruk przedstawia łaczny czas pracy wybranego pracownika w kolejnych dniach miesiąca,
 • stan obecności służy do sprawdzania, którzy pracownicy aktualnie pracują. Zestawienie zawiera m.in. dokładną godzinę rozpoczęcia pracy oraz łączny przepracowany czas w danym dniu. Dane do zestawienia są brane z ostatniego odczytu czyli jeżeli w chwili sporządzenia zestawienia pracownik miał zarejestrowane np. wyjście służbowe to na zestawieniu będzie informacja o wyjściu pracownika z uwzględnieniem dokładnej godziny wyjścia.

Karty pracy

W kartach pracy ewidencjonuje się wykonywanie czynności przez poszczególnych pracowników z podziałem na kontrahenta oraz temat. Moduł umożliwia prowadzenie rejestracji czynności za pomocą kodów kreskowych w opcji sterownik.

W zależności od zestawienia w opcji można rejestrować:
 • czas pracy z podziałem na rodzaj (godziny zwykłe, nadliczbowe, nocne),
 • czas pracy urządzenia,
 • wykonane czynności, pobrane surowce,
 • dwa pola na temat: oznaczenie kontraktu oraz działu,
 • status wykonania i akceptacji.


Informacje podstawowe o produkcie

     
 
Nazwa: ICP 1001
Opis: Rejestracja Czasu Pracy.
Prawo autorskie: MADAR Sp. z o.o.
Interfejs Port Ethernet
Dokumentacja: Instrukcja obsługi: krótka dołączona do zestawu ICP1001
Instrukcja do pobrania w wersji *.pdf icp1001.pdf
Pomoc techniczna: Mail: madar@madar.com.pl
Tel. (32) 278-66-65
 
     

Folder

folder programy internetowe

Urządzenie

Możliwości programu

Zajrzyjmy do środka